Datakirjat


Eliökunnan alkuperä

Kun avaat television katsoaksesi luonto-ohjelmaa, sinulle tarjoillaan erilaisia ihmeellisiä asioita, joita luonto saa aikaan. Luonto on vastuussa elefantin kärsästä, kotkan sulista ja lepakon kaikuluotaimesta. Luonto antaa meille kuusimetsät, ruusut ja porkkanat. Luonto ruokkii, pukee ja viihdyttää meitä. Luonto kattaa kaiken kvarkeista galaksiryppäisiin, ja mikä tärkeintä, me olemme osa luontoa. Koska luonnolla on niin monta tärkeää tehtävää, on oikeutettua kysyä, mitä luonto on ja mistä sen järjestys on saanut alkunsa.

On vain kaksi vaihtoehtoa: joko maailma saa järjestyksensä ulkopuolisesta lähteestä tai kaikki järjestys on siinä sisäisesti, ilman että järjestys olisi annettu siihen ulkopuolelta. Jos järjestys tulee ulkopuolelta, kyseessä on luotu maailma. Jos järjestys taas kuuluu maailmaan sisäisesti, kyseessä on luonto.

Kysymys “Mistä maailman järjestys tulee?” on eräs tärkeimmistä kysymyksistä, jonka voimme kysyä. Jokainen esittää jossakin elämänsä vaiheessa väistämättä tämän kysymyksen.

UTELUA


Matti Leisolan (bioprosessitekniikan professori) vastauksia koululaisten kysymyksiin sekä osia hänen eri haastatteluistaan.

Millä luomisen totuudellisuutta voi perustella?
Onko sille tieteellisiä perusteita?

Ymmärrän kysymyksen, mutta se on oikeastaan väärin asetettu. Annapa kun selitän. Roomalaiskirje 1:19–20 sanoo, että jokainen ihminen ymmärtää luomisen totuuden yksinkertaisen arkikokemuksensa kautta. Elämä on koodattua informaatiota, joka viittaa vastaansanomattomasti informaation lähteeseen eli Luojaan. Paavalin mukaan kukaan ihminen ei voi puolustaa jumalattomuuttaan luonnon todistuksen edessä. "...mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa.”

Jokaisella ihmisellä on siis tieto siitä, että kaiken taustalla on Jumala. Koska hänellä on tämä tieto, ei hänen tarvitse etsiä perusteluja. Jos näen edessäni puun, ei minun tarvitse etsiä tieteellisiä todisteita kysymykseen onko puu edessäni. Kun ajattelen, ei minun tarvitse etsiä perusteluja sille kykenenkö ajattelemaan. Kysymys ei siis olekaan siitä onko olemassa Jumala vaan kuka tämä Jumala on.

Eikö nyt pitäisi elää apinoiden ja ihmisten, sekä muiden lajien välimuotoja?

Ja neandertalinihmiset: mitä niistä voi päätellä?

Evoluutioteorian mukaan olisi loogista ajatella että monia välimuotoja olisi edelleen olemassa koska ihmisen ja muiden kädellisten välinen ero on suunnaton kuten jokainen voi havaita. Ajatus siitä että ihmisen ja simpanssin ero olisi vain 1-1,5 % on osoittautunut vääräksi. Ero geenitasolla on paljon aikaisemmin ajateltua suurempi. Suosittelen Marvin Lubenowin kirjaa ”Myytti apinaihmisistä”. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti miten syvä on ihmisen ja ns. apinaihmisten välinen ero. Neandertalinihmiset olivat nykyihmistä kookkaampia ihmisiä, ei mitään esi-ihmisiä. Välimuotoja ei ole – eikä ole koskaan ollutkaan. Fossiiliaineisto antaa asiasta täysin yksiselitteisen kuvan.


Millaisia luomiseen viittaavia rakenteita luonnossa on?

Bakteerimoottori
Itse asiassa biologinen maailma on täynnä toinen toistaan ihmeellisempiä rakenteita ja toimintoja, joiden syntyä on oikeastaan mahdoton selittää evoluution sattuma/valinta -mekanismilla. Otan esimerkiksi suolistossamme elävän kolibakteerin. Sitä liikuttaa kuusi pientä sähkömoottoria, joita mahtuisi jonoon 30000 kappaletta milli­metrin matkalle. Kukin moottori koostuu viidestä toimivasta perusosasta. Siima vastaa laivan potkuria, ja sen pyöriminen synnyttää bakteeria liikuttavan työntövoiman. Siima liittyy kulmakappaleen avulla rotaatioakseliin, jota laakeri pitää paikallaan solukalvossa ja bakteerin seinässä. Rotaatioakseli ja siima alkavat pyöriä vetoproteiinin avulla.
Millä todennäköisyydellä bakteerimoottori syntyisi evoluutioteorian olettaman mekanismin kautta?
Moottori tarvitsee ainakin jokaisen viidestä edellä mainitusta perusosasta. Jos yksikin näistä perusosista puuttuisi, ei syntynyt rakenne kykenisi toimimaan bakteerin moottorina eikä bakteeri selviäisi valintaprosessissa. Se ei siis olisi enää käytettävissä tulevassa evoluutioprosessissa. Kolibakteerin sähkömoottori on ylivoimainen haaste evoluutiolle!

LUE LISÄÄ bakteerin rotaatiomoottorista Ote kirjasta Evoluutio - kriittinen analyysi

 

Miten on biologisesti mahdollista että jollekin otukselle alkaa kasvaa siivet vaikkei se tee mitään niillä siiven alkioilla pariin miljoonaan vuoteen?

Se ei ole minun luonnontieteellisen ymmärrykseni mukaan mahdollista. Tällainen on tyypillistä tarinoiden kertomista ilman minkäänlaista uskottavaa biologista mekanismia.


Mitä ovat fossiilit? Mitä niistä voi päätellä?

Fossiilit ovat muinaisten eliöiden kivettyneitä jäännöksiä – ikään kuin valoksia alkuperäisestä eliöstä. Niistä voi päätellä, että

a) jotain katastrofaalista on joskus tapahtunut, koska fossiileja ei nykyoloissa synny,

b) monet eliöt ovat pysyneet aina samanlaisina (ks. alla olevat kuvat),

c) ennen eli eliöitä, joita nyt ei ole elossa,

d) kaikki eliökunnan pääryhmät ovat syntyneet lähes samanaikaisesti ja

e) kaikki aikanaan eläneet eliöt olivat aina täysin valmiita kokonaisuuksia, ei puolivalmiita ja joksikin kehittyviä. Fossiilina löydetty lepakko tai bakteeri ei poikkea mitenkään nykyisistä lepakoista tai bakteereista. Fossiilien perusteella ei voi perustella makroevoluutiota.


  • Busycon contrarium

Kuvan oikealla puolella oleva fossiili, Busycon contrarium, on plioseenikaudelta (jonka iäksi oletetaan 5,3-1,6 miljoonaa vuotta) Sarasotasta Floridan osavaltiosta Yhdysvalloista. Moderni Busycon contrarium, kuvan vasemmalla puolella, löytyi myös Floridasta. Se osoittaa, ettei mitään evoluutiota ole tapahtunut.


  • Limulus polyphemus

Vasemmalla on eläviä molukkirapuja, Limulus polyphemus. Oikealla Solnhofenin kalkkikivikerrostumista Saksasta löydetty Limulus-fossiili, jonka iäksi oletetaan 140 miljoonaa vuotta. Todellinen haaste evoluutiolle!


  • Polistes

Oikealla on miljoonien vuosien ikäiseksi arvioitu Polistes-ampiaisen fossiili, joka löydettiin tertiäärikerrostumista Willershausenista. Vasemmalla puolella on nykyisin elävän Polistes-ampiaisen pesä Etelä-Euroopasta.
Kuvat: Dr Joachim Scheven, Ph.D.


Miten otuksille on voinut kehittyä tunteet ja minäkäsitys ja tietoisuus yms.?

Tämä on materialistisen maailmankäsityksen keskeisin ongelma. Kukaan ei ole kyennyt selittämään miten kuollut aine voi saada tällaisia ominaisuuksia. Elämä ja tietoisuus eivät yksinkertaisesti ole aineen ominaisuus. Raamatun selitys on selkeä: Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja puhalsi häneen elämän hengen. Kirjaimetkaan eivät kykene kirjoittamaan runoa vaan ajatukset käyttävät kirjaimia runon esittämiseen.
Ateistiksi tunnustautuva filosofi professori Thomas Nagel Yhdysvalloista on juuri kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltä
”Mieli ja Kosmos – Miksi materialistinen uus-darvinistinen käsitys luonnosta on melkein varmasti väärä”.


Miten perustelet että maailma ei olisi niin vanha kuin väitetään?

Tässä kohdin suosittelen edellä mainittua kirjaa ”Myytti apinaihmisistä”. Siinä annetaan kolmessa eri luvussa perusteita ajatella maailmamme olevan nykykäsitystä huomattavasti nuorempi. Kirjan viimeisessä luvussa Heidelbergin yliopiston fysiikan emeritusprofessori Herman Schneider kertoo miten nykyiseen pitkään ikään päädyttiin ja mitä tulee ajatella radioaktiivisista pitkää ikää määrittelevistä menetelmistä. Pidän perusteluja uskottavina. Nuoreen ikään viittaavat esimerkiksi dinosauruksen fossiileista löytyneet verisolut, ihmisen perimän oletettuakin nopeampi rappeutuminen, radiohiilijäämien löytyminen kaikista fossiileista ja monet muut seikat. Lopullisia vastauksia ikää koskeviin kysymyksiin ei ole mahdollista saada koska kaikki näkemykset ovat monille oletuksille perustuvia tulkintoja. Tunnen yhdysvaltalaisen kristityn geologin joka on tutkinut Arizonassa olevan Grand Canyonin kerrostumia. Radioaktiivisten määritysten perusteella nuoreksi oletetut kerrostumat ovat yhtä vanhoja kuin satojen miljoonien vuosien ikäisiksi arvioidut kerrostumat.

Entä onko mahdollista että vaikka sadan vuoden kuluttua evoluutioteoria hylätään kelvottomana?

On hyvinkin mahdollista, että nykymuotoinen teoria hylätään. Tilalle kuitenkin nousee jokin toinen ateistinen selitysmalli. Jumalaa vihaava ihminen keksii aina jonkin uuden tavan kiertää luomisen todellisuus.

 

Voisiko koskaan olla mahdollista, että luomista voitaisiin opettaa esimerkiksi kouluissa vastaavana totuutena kuin evoluutioteoriaa nykyään?

Kysymys on erilaisista maailmanselityksistä. Ensimmäisessä vaiheessa toivoisin, että koulukirjoista poistettaisiin kaikki virheelliset ja valheelliset evoluution perustelut. Seuraavassa vaiheessa voitaisiin opetuksessa tuoda esille evoluutioteorian monet ongelmat. Tämä voisi sitten johtaa vaihtoehtoisten mallien esittelyyn ja rehelliseen luonnonhistorian tutkimiseen, johon kuuluisi taustalla olevien filosofisten ennakko-oletusten pohtiminen. Nykyiset koulukirjat syyllistyvät lievästi sanottuna törkeään aivopesuun.

Onko oikein vetää pitäviä johtopäätöksiä maailman synnystä Raamatusta?

Totta kai on. Ainoa, joka oli alussa paikalla, oli Luoja, joka on kertonut meille, että Hän loi kaiken Kristuksen kautta.
"Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät...kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen" Kol. 1:16 ja "Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on." Joh. 1:3